Dayanak

"2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Ve 47. Maddeleri ile bu maddelere dayanılarak çıkartılan yönetmelik hükümleri, Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği, Ç.Ü. Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamındaki Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi"

Misyon

Ç.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletmesi (Kayıkhane Restoranı) olarak Akademik ve İdari personelimizin, öğrencilerimizin yemek ihtiyaçlarının ekonomik, kaliteli, sağlıklı koşullarda karşılanmasını sağlamak.

Vizyon

İktisadi İşletmemizin (Kayıkhane Restoranı) sürdürülebilirlik durumunu ilke edinerek, doğru fiyat / kalite oranını sağlayarak tüketici beklentilerini en üst düzeyde karşılamak.